โครงการที่กำลังเปิดรับลงทะเบียน

โครงการพัฒนานักสื่อสารองค์กร หลักสูตร การเป็นพิธีกร On stage อย่างปัง

(จัดโดย งานสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัย)

  • หลักสูตรสำหรับ : บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ
  • วันที่ลงทะเบียน : 01/02/2567 - 21/02/2567
  • วันที่อบรม : 21/02/2567
  • เวลาอบรม : 09.00-14.00 น. ( 5 ชม.)
  • สถานที่ฝึกอบรม : ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

ค่าลงทะเบียน ฟรี

เปิดรับ 50 คน | ลงทะเบียน 48 คน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Link Certified Network Cabling for Engineering 2024

(จัดโดย สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล)

  • หลักสูตรสำหรับ : นิสิต
  • วันที่ลงทะเบียน : 16/02/2567 - 23/02/2567
  • วันที่อบรม : 23/02/2567
  • เวลาอบรม : 08.30 น. - 16.30 น. ( 7 ชม.)
  • สถานที่ฝึกอบรม : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาเขตพัทลุง

ค่าลงทะเบียน ฟรี

เปิดรับ 90 คน | ลงทะเบียน 50 คน