ข่าวประกาศ


(วิทยาเขตพัทลุง) ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เรื่อง การรับรองผลการเลือกตั้งคณะกรรมการองค์กรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2566
(วิทยาเขตพัทลุง) ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนประมาณการแนะนำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง รางวัลการลงคะแนนเสียงของแต่ละคณะตามเปอร์เซ็นต์ที่กำหนด และรางวัลสำหรับนิสิต ที่เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และลงรูปเชิญชวนการมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งคณะกรรมการองค์กรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2566
(วิทยาเขตพัทลุง) ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เรื่อง หมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการองค์กรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2566
(วิทยาเขตพัทลุง) ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เรื่อง วิธีการรับสมัคร คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง วัน เวลา และสถานที่แนะนำตัวและปราศรัยนโยบายวัน และเวลาเลือกตั้ง และการประกาศผลการเลือกตั้ง ประจำปีการศึกษา2566

Login เข้าสู่ระบบการเลือกตั้ง

ปฏิทินการเลือกตั้ง

วิทยาเขตพัทลุง ปีการศึกษา 2566
การเลือกตั้ง ผู้สมัคร เปิดลงคะแนน ปิดลงคะแนน
องค์การนิสิต ผู้สมัคร วันที่ 15/03/2566 เวลา 09:00 วันที่ 15/03/2566 เวลา 17:00 ไม่อยู่ในช่างลงคะแนน
สภานิสิต ผู้สมัคร วันที่ 15/03/2566 เวลา 09:00 วันที่ 15/03/2566 เวลา 17:00 ไม่อยู่ในช่างลงคะแนน
สโมสรนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ผู้สมัคร วันที่ 15/03/2566 เวลา 09:00 วันที่ 15/03/2566 เวลา 17:00 ไม่อยู่ในช่างลงคะแนน
สโมสรนิสิต คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ผู้สมัคร วันที่ 15/03/2566 เวลา 09:00 วันที่ 15/03/2566 เวลา 17:00 ไม่อยู่ในช่างลงคะแนน
สโมสรนิสิต คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ผู้สมัคร วันที่ 15/03/2566 เวลา 09:00 วันที่ 15/03/2566 เวลา 17:00 ไม่อยู่ในช่างลงคะแนน
สโมสรนิสิต คณะศึกษาศาสตร์ ผู้สมัคร วันที่ 15/03/2566 เวลา 09:00 วันที่ 15/03/2566 เวลา 17:00 ไม่อยู่ในช่างลงคะแนน
สโมสรนิสิต คณะนิติศาสตร์ ผู้สมัคร วันที่ 15/03/2566 เวลา 09:00 วันที่ 15/03/2566 เวลา 17:00 ไม่อยู่ในช่างลงคะแนน
สโมสรนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้สมัคร วันที่ 15/03/2566 เวลา 09:00 วันที่ 15/03/2566 เวลา 17:00 ไม่อยู่ในช่างลงคะแนน
สโมสรนิสิต คณะพยาบาลศาสตร์ ผู้สมัคร วันที่ 15/03/2566 เวลา 09:00 วันที่ 15/03/2566 เวลา 17:00 ไม่อยู่ในช่างลงคะแนน
สโมสรนิสิต คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ผู้สมัคร วันที่ 15/03/2566 เวลา 09:00 วันที่ 15/03/2566 เวลา 17:00 ไม่อยู่ในช่างลงคะแนน